Sällskapet pucken

Pucken, som är TAIF’s äldsta stödförening går 2015 in på sitt 48:e verksamhetsår.

Vinstdragningar

Vinstdragningar sker vid följande tillfällen under året:
2 april, 2 juli, 2 oktober och 11 december.

Dragningslista i Tranåsaktuellt: 8 april, 8 juli, 7 oktober och 16 december.

Vinstutdelning som tidigare. Av totala vinstsumman utlottas 40 % vid decemberdragningen 11 december och 20% vid vardera dragningarna 2 april, 2 juli och 2 oktober.

Årsavgift 2015

200:-

Betalningsmöjligheter

Bankgiro eller kontant betalning till kansliet i Ishallen.
Bankgironummer: 709-3503

Vi sänder med ditt medlemskort som tillsammans med bankens kvitto gäller som ditt medlemsbevis.

Hjälp oss att öka medlemsantalet!

Om du som gammal medlem värvar en ny medlem så gör du TAIF Hockey en jättestor stödtjänst! Hör av dej till kansliet på  telefon 0140-14624.