Tranås AIF’s röda tråd

 

taifs-roda-trad

 

Syfte/bakgrund

Syftet med Tranås AIF Hockeys (TAIF) ”röda tråd” är att föreningen ska ha samma mål för utbildning av våra ungdomsspelare både som ishockeyspelare och lagkompis. Ungdoms-verksamheten ska ge ett mycket större fokus på den enskilda individen och utveckla dess tekniska färdigheter från grunden. Vi ska utbilda i rätt ordning, tex: Man måste ha rätt skridskoteknik för att kunna hantera pucken, måste ha rätt klubbteknik för att leverera/ta emot en passning etc.

 

Mål

TAIF satsar både på bredd och spets. TAIFs mål är att ha en väl fungerande ungdomsverksamhet där alla skall få möjlighet att utöva ishockey. Då vårt representationslag har som målsättning att få upp så många egna produkter som möjligt är det viktigt att våra ungdomar får en så pass bra utbildning att de kan bli aktuella för vårt representationslag. Tranås AIF ungdomsverksamhets första mål är att ha med minst 1 spelare per ålders – klass i TV-pucken. Alla kan givetvis inte representera vårt A-lag eller bli ishockeyspelare, men alla skall få med sig något positivt från TAIFs ungdomshockey (god kamratskap, träningslära, kost, grupptillhörighet).
Alla individer är olika och har olika behov av stimulans och utvecklas dessutom i olika faser. Varje individ måste få möjlighet att utvecklas på sin nivå, därav nivåanpassar* TAIF ungdomshockeyn. Det är helt förbjudet att ”hetsa” fram resultat för enskilda lag. Ingen utslagning skall ske bland våra ungdomar som har intresse och vill spela hockey, i den omfattning som föreningen bedriver. Toppning av laget, vid speciella tillfällen, får ske
fr.o.m. U15.

“Vi har inte för bråttom, det är utbildning vi håller på med”
“Hos oss skall det vara kul att spela hockey”
“Vi ledare står i båset för spelarnas skull, inte vår egen”

 

Sociala riktlinjer

På teoripassen ska vi genom alla åldrar ta upp, informera och diskutera hur man är en bra kompis, representerar TAIF i skolan m.m.

Vi förutsätter att spelarna i Tranås AIF följer dessa punkter:

  • Passar tider
  • Har ett gott uppträdande mot andra människor
  • Sköter om sin och föreningens utrustning
  • Lyssnar på genomgångar
  • Respekterar sina ledare
  • Är koncentrerade på träning och match
  • Håller sig till föreningens policy

Våra lag är ambassadörer som alla ska kunna känna sig stolta över.

 

Uppträdande

Ledare ska föregå med gott exempel med sitt uppträdande. Ingen öppen domarkritik får ges. Spelare som kritiserar domare, medspelare eller hånar motspelare ska tillrättavisas av ledare. Föreningen ska också verka för ett vårdat språkbruk bland våra ungdomar.

 

Droger / Tobak

Föreningen skall arbeta aktivt med information runt droger och tobak från B-pojkåldern. Ingen snusning eller rökning får förekomma bland spelare runt träning och matcher. Ledare skall föregå med gott exempel. Alkohol får under inga omständigheter användas av ledare och spelare vid cuper eller turneringar med övernattning borta.

 

Samhällsfrågor

Föreningen ska hjälpa till att fostra våra ungdomar till bra samhällsmedborgare genom att aktivt, med utbildningar och information av olika slag, arbeta med aktuella samhällsfrågor som mobbning, rasism, invandrarfientlighet med mera. Föreningen skall också göra sitt bästa för att samarbeta med skola, andra föreningar och den kommunala fritidsverksamheten.

 

Idrott och skola

Föreningen skall bidra till att spelarna i så stor utsträckning som möjligt kan nå goda studieresultat. Det är av vikt att vi respekterar och verkar för att skolarbetet prioriteras. Föreningen får aldrig ställa villkor, träning/match mot skolarbete. Våra spelares uppförande och prestationer i skolan är viktig för den bedömning skolan gör om eleven behöver ansöka om ledighet för cuper och turneringar. Föreningens ledare bör med jämna mellanrum påpeka att planering är viktig för att uppnå bra resultat i såväl skolan som i sitt idrottsutövande.

 

*Förtydligande av nivåanpassning

Med nivåanpassning menas att man anpassar nivån efter spelarens utveckling. Utvecklingskurvan kan variera mycket mellan olika individer i samma ålder, detta är helt naturligt. Vi anser oss ha en skyldighet som förening att stimulera spelarna på den nivå de befinner sig. De spelare som kommit längst i sin ishockeyutveckling ska erbjudas utmaningar i form av hårdare och bättre träningar/matcher mot mer kvalificerat motstånd. De spelare som ej hunnit lika långt utvecklingsmässigt ska även ges möjlighet att träna mer och om möjligt spela fler matcher, utvecklas på lämplig nivå. Denna bedömning av spelarna görs av föreningens Ungdomsansvarige/Utvecklingschef samt lagens tränare.

 

Skridsko – Hockeyskolan

I denna första kontakt med hockeyn skall vi ta hand om barn och föräldrar på ett positivt sätt. I vår skridsko-/hockeyskola kan man börja från 4 år och uppåt, tjej eller kille. I skridskoskolan är det främst olika lekar som skall bedrivas för att lära barnen på ett lekfullt sätt att åka skridskor. I hockeyskolan lär vi barnen att åka skridskor samt att hantera puck och klubba på ett lekfullt och positivt sätt. Vi nivåanpassar så varje individ får möjlighet att utvecklas i sin takt och omgivning. Träningsmatcher kan förekomma (för hockeyskolan).

Utbildningsplan
Fokus på skridskoteknik. Minst 30 minuter skridskoteknik varje träningstillfälle. För skridskoskolan är det först och främst via lekar.

Antal träningar: 1-2 gånger per vecka.
Säsong: september-mars

 

D-grupp

U10 spelar i Höglandscupen. Alla som är med skall spela lika mycket. Matchning är förbjuden. Man deltar i matcher efter sitt totala träningsdeltagande. Spelare som behöver och vill ha extra träning skall ges möjlighet att träna med yngre. Även spelare som har kommit längre i sin utbildning skall ges möjlighet att träna med äldre. Samträningar med andra lag kommer att bedrivas. I denna ålder börjar man lägga in korta teoripass (innan eller efter träningar), hur är man en bra kompis, prata om regler, börja prata om benämningar såsom: anfall, försvar, passningsficka, spelbredd, avlastare, passningsskugga, skottsektorn, spelyta, split vision, backcheck. I U10 börjar man prova på spel på helplan.

Utbildningsplan
Fokus på skridsko- och klubbteknik. Minst 15-20 minuter skridskoteknik varje träningstillfälle. Enklare passningsövningar, Skridsko-/passningsövningar med fart. Varje övning med avslut ska genomföras med att gå på mål, ta retur. Försöka få in spel (smålagsspel, spel på helplan) varje träning. Om inte möjlighet till isträning finns ska barmarksträning bedrivas i form av teknikträning (klubbteknik, skott teknik och smålagsspel.

Tävlingsregler: Halvplansspel
Antal isträningar: 2-3 gånger per vecka. Barmark 1ggr/vecka.
Säsong: augusti-mars

 

C-grupp

Första åren med helplansspel, seriespel. Matchning är förbjuden (förutom vid DM-spel). Ledarna har ansvar att förklara sina laguttagningar. Spelarens totala närvaro vid, och bidrag till, träningstillfällena är exempel på urvalskriterier. Spelare som behöver och vill ha extra träning skall ges möjlighet att träna med yngre. Även spelare som har kommit längre i sin utbildning skall ges möjlighet att träna med äldre. Samträningar med andra lag kommer att bedrivas. Teoripass skall läggas in. Förutom alla regler skall följande benämningar förstås: anfall, försvar, passningsficka, spelbredd, avlastare, passningsskugga, skottsektorn, spelyta, split vision, backcheck, forecheck, boxplay, powerplay.

Utbildningsplan
Fokus på skridsko- och klubbteknik. Minst 15-20 minuter skridskoteknik varje isträning. Skridsko-/passningsövningar med fart. Varje övning med avslut skall genomföras med att gå på mål, ta retur. Genomgång av träning ska i möjligaste mån göras innan isträning. Försöka få in spel (smålagsspel, spel på helplan) varje träning. Om inte möjlighet till isträning finns ska barmarksträning bedrivas i form av teknikträning (klubbteknik, skottteknik och smålagsspel, frekvens/tempoövningar och Styrka/kamp (egen kropp). Viktigt att barmarksträningen är rolig med mycket tävlingsinslag. Antal isträningar: 2-4 gånger per vecka. Barmark 1-2ggr/vecka.

Säsong: augusti – mars

 

B-grupp

Matchning är förbjuden. (förutom vid DM-spel). Ledarna har ansvar att förklara sina laguttagningar. Spelarens totala närvaro vid, och bidrag till, träningstillfällena är exempel på urvalskriterier. Spelare som behöver och vill ha extra träning skall ges möjlighet att träna med yngre. Även spelare som har kommit längre i sin utbildning skall ges möjlighet att träna med äldre. Samträningar kommer att bedrivas. Teoripass skall läggas in med fokus på spel-förståelse, Anfallsspel, försvarsspel,träningsdisciplin, kost m.m.

Utbildningsplan
Fokus på skridsko- och klubbteknik, kamp och fart. Minst 15-20 minuter skridsko och- eller klubbteknik varje isträning. Skridsko-/passningsövningar med betoning på fart och noggrannhet i passningar (svep). Varje övning med avslut ska genomföras med att gå på mål, ta retur. Genomgång av träning ska i möjligaste mån göras innan isträning. Försöka få in spel (smålagsspel, spel på helplan) varje träning. Barmarksträning ska bedrivas i form av teknikträning (klubbteknik, skott teknik och smålagsspel, frekvens/tempo -övningar och styrka/kamp (egen kropp). Viktigt att barmarksträningen är rolig med mycket tävlingsinslag. OBS: EJ LÅNGLÖPNING under issäsong.
Säsong: augusti – mars

 

A-grupp

Sista åren med pojkhockey. Här ska spelarna förberedas för juniorspel. Spelarna ska ges möjlighet att spela och träna på den nivån så att de har möjlighet att kunna klara av juniorspel. Spelare som behöver och vill ha extra träning skall ges möjlighet att träna med yngre. Även spelare som har kommit längre i sin utbildning skall ges möjlighet att träna med äldre. De bästa i U16 skall ha möjlighet att träna och spela med J18/J20. Matchning kan förekomma. Ledarna har ansvar att förklara sina laguttagningar. Spelarens totala närvaro vid, och bidrag till, träningstillfällena är exempel på urvalskriterier. I denna ålder är det viktigt att man börjar lära spelarna tekniken i styrketräning med vikter. Teoripass skall läggas in med fokus på spelförståelse, försvarsspel och anfallsspel, olika typer av spelsystem, träningsdisciplin, kost m.m.

Utbildningsplan
Fokus på skridsko- och klubbteknik, kamp och fart, gå på mål. Minst 20-30 minuter skridsko och/eller klubbteknik varje vecka. Skridskopassningsövningar med betoning på fart och noggrannhet i passningar (svep). Varje övning med avslut skall genomföras med att gå på mål. Genomgång av träning ska i möjligaste mån göras innan isträning. Barmarksträning ska bedrivas i form av teknik träning (klubbteknik, skott teknik och smålagsspel, frekvens/tempo övningar, Styrka/kamp (egen kropp). Styrka med skivstång (OBS endast teknik, inga tunga vikter!!)
OBS: EJ LÅNGLÖPNING under is säsong.
Antal isträningar: 3-5 gånger per vecka. Barmark 1-2ggr/vecka.
Säsong: augusti-april. (försäsong april- juni)

 

Nedladdningsbara PDF’er

Nedan kan du ladda hem ovanstående information samt vår policy för ledare och föräldrar i PDF-format om du vill skriva ut den.

TAIF’s röda tråd Ledarpolicy Föräldrarpolicy